wyszukiwarka
 


v

 

WITAMY

Witamy na naszej stronie

Firma zajmuje się kompleksową obsługą rynku nieruchomości:

 • pośrednictwem w obrocie nieruchomościami (licencja zawodowa nr 7751)
 • zarządzaniem nieruchomościami (licencja zawodowa nr 11602)


W ramach naszej działalności, zapewniamy:

 • wyszukiwanie kontrahenta w prasie, drogą elektroniczną oraz przy współpracy z innymi biurami;
 • pomoc w skompletowaniu dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia transakcji zleconej w umowie pośrednictwa.
 • pomoc w uzgodnieniach warunków transakcji;
 • pomoc w uzyskiwaniu kredytów na zakup - budowę nieruchomości.


Nieruchomości Świdnica

Biuro HAK Nieruchomości oferuje:

 • mieszkania na sprzedaż - Świdnica
 • mieszkania na wynajem - Świdnica
 • domy na sprzedaż - Świdnica
 • domy na wynajem - Świdnica
 • działki w Świdnicy
 • lokale w Świdnicy
 • hale w Świdnicy

Wycena

A | A | A

icon SUPERVALOR – BIURO WYCENY NIERUCHOMOŚCI - BARBARA HAK


tel. kom 605 767 920


Barbar Hak- magister inżynier ekonomiki i organizacji przemysłu (Akademia Ekonomiczna 1989 r.- Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Przemysłu)

 • rzeczoznawca majątkowy (2003) uprawnienia państwowe nr 3934
 • Recognized European Valuer - uprawnienie do używania tytułu REV - nr certyfikatu REV-PL/PFVA/2013/161nadanego przez TEGoVA - The European Group of Valuers' Associations
 • Studia Podyplomowe w zakresie WYCENY NIERUCHOMOŚCI (Akademia Rolnicza Wrocław 2001)
 • Studia Podyplomowe w zakresie WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA (Akademia Ekonomiczna Wrocław 2007)
 • Studia Podyplomowe w zakresie PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW (Akademia Ekonomiczna Wrocław 2008)


- Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
- Doświadczenie w zakresie szacowania praw majątkowych osób prawnych, osób fizycznych, Skarbu Państwa i Samorządów Terytorialnych.

Sporządzanie wycen:
.: nieruchomości gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych)
.: nieruchomości budynkowych i lokalowych (mieszkalnych i użytkowych)
.: nieruchomości komercyjnych
.: środków trwałych
.: przedsiębiorstw i wydzielonych części przedsiębiorstw dla celów przekształceń własnościowych firm oraz dla celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
potwierdzone certyfikatami szkoleń z zakresu wyceny nieruchomości:

 • Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości na tle aktualnych uregulowań prawnych – kwiecień 2003. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego – czerwiec 2003. Organizator: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Określanie treści i wartości wybranych ograniczonych praw rzeczowych – listopad 2003. Sudeckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Wałbrzychu
 • Rzeczoznawcy Majątkowi w procesie wyceny wartości aktywów przedsiębiorstw; wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych – styczeń 2004. Organizator: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Nowe regulacje prawne w zakresie wyceny i gospodarki nieruchomościami - czerwiec 2004. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Wycena nieruchomości rolnych – listopad 2004. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz problematyka wyceny gruntów i lokali w spółdzielniach mieszkaniowych– listopad 2004. Organizator: Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
 • Prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego oraz wyceny dla potrzeb realizacji przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego – kwiecień 2005. Organizator: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Wycena nieruchomości podejściem dochodowym – listopad 2005. Organizator: Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Nieruchomości – VALOR
 • Wartość godziwa nieruchomości przedsiębiorstw, stosowanie DRC i metody zysków. Metoda korygowania ceny średniej, nowe spojrzenie i nowe możliwości – studium przypadku. Rentowność bezpiecznych długoterminowych lokat na rynku kapitałowym - listopad 2006. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Stopy zwrotu z nieruchomości a modele kapitalizacji dochodu – kwiecień 2007. Organizator: Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Nieruchomości – VALOR
 • Wycena przedsiębiorstw – czerwiec 2007. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych – kwiecień 2008. Organizator: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia dochodowego. Teoria i praktyka stosowania metody zysków – czerwiec 2008. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Przejdź do góry strony

Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Prezentowane na naszej stronie informacje
nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.