wyszukiwarka
 


v

 

WITAMY

Witamy na naszej stronie

Firma zajmuje się kompleksową obsługą rynku nieruchomości:

 • pośrednictwem w obrocie nieruchomościami (licencja zawodowa nr 7751)
 • zarządzaniem nieruchomościami (licencja zawodowa nr 11602)


W ramach naszej działalności, zapewniamy:

 • wyszukiwanie kontrahenta w prasie, drogą elektroniczną oraz przy współpracy z innymi biurami;
 • pomoc w skompletowaniu dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia transakcji zleconej w umowie pośrednictwa.
 • pomoc w uzgodnieniach warunków transakcji;
 • pomoc w uzyskiwaniu kredytów na zakup - budowę nieruchomości.


Nieruchomości Świdnica

Biuro HAK Nieruchomości oferuje:

 • mieszkania na sprzedaż - Świdnica
 • mieszkania na wynajem - Świdnica
 • domy na sprzedaż - Świdnica
 • domy na wynajem - Świdnica
 • działki w Świdnicy
 • lokale w Świdnicy
 • hale w Świdnicy

O nas

A | A | A

Biuro mieści się w Świdnicy przy ul.Siostrzanej 7
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00

ZAPRASZAMY !!!
tel./fax. 074 853 33 10
tel. kom. 603 33 33 10

adres e-mail: hak@haknieruchomosci.pl

Licencja zawodowa nr 7751 w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
(KUPNO/SPRZEDAŻ/ZAMIANA/WYNAJEM)

Działania naszej firmy w ramach realizacji umowy pośrednictwa:

 • wykonujemy opis, dokumentację fotograficzną lub rysunkową  nieruchomości
 • pomagamy w skompletowaniu niezbędnych do zawarcia transakcji dokumentów
 • umieszczamy ofertę na własnej stronie internetowej adres: www.haknieruchomosci.pl oraz na innych portalach
 • wywieszamy ofertę w gablocie wystawowej firmy
 • zamieszczamy ogłoszenia w prasie, telewizji kablowej oraz wykonujemy inne działania marketingowe mające na celu sprzedaż nieruchomości
 • zawieszamy firmowy transparent (baner lub tablicę informacyjną) na nieruchomości (opcja)
 • przekazujemy ofertę wszystkim zainteresowanym: osobom i podmiotom (w tym innym biurom nieruchomości) z kraju i zagranicy
 • dokonujemy prezentacji nieruchomości
 • kompleksowo przygotowujemy i przeprowadzamy naszych klientów przez cały proces transakcji


Uczestniczymy (zgodnie z potrzebami i życzeniami naszych klientów):
o w omówieniu warunków transakcji pomiędzy stronami
o przy zawieraniu transakcji w kancelarii notarialnej
o przy rozliczeniu stron
o w wydaniu (przekazaniu) nieruchomości

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW (w zależności od typu zgłaszanej nieruchomości)
A Dom gotowy (zgłoszony do użytkowania):

 • Akt notarialny nabycia nieruchomości,
 • Odpis z Księgi Wieczystej, lub zawiadomienie o założeniu KW,
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej, ewentualnie z mapy zasadniczej, wypis z ewidencji gruntów,
 • Dokumentacja domu (np. projekt , odbiory, zgłoszenie do użytkowania),


B Dom w trakcie budowy:

 • Akt notarialny nabycia nieruchomości,
 • Odpis z Księgi Wieczystej, lub zawiadomienie o założeniu KW.
 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów oraz z mapy zasadniczej do celów projektowych,
 • Dokumentacja budowy domu (projekt, pozwolenie na budowę, dziennik budowy),
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie decyzja o warunkach zabudowy.


C Lokal mieszkalny:

 • Akt notarialny nabycia nieruchomości,
 • Zaświadczenie ze spółdzielni o przydziale mieszkania (w przypadku własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego),
 • Ewentualny odpis z Księgi Wieczystej, lub zawiadomienie o założeniu KW.


D Lokal użytkowy:

 • Akt notarialny nabycia nieruchomości
 • Zaświadczenie ze spółdzielni o przydziale mieszkania (w przypadku własnościowego spółdzielczego prawa),
 • Odpis z Księgi Wieczystej, lub zawiadomienie o założeniu KW,


E Działka gruntu:

 • Akt notarialny nabycia nieruchomości,
 • Odpis z Księgi Wieczystej, lub zawiadomienie o założeniu KW,
 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • Wyrys z mapy zasadniczej,
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • Ewentualnie inne posiadane dokumenty (np. uzgodnienia, zezwolenia, projekt architektoniczny).


UWAGI OGÓLNE:
Prosimy o przygotowanie oryginałów odpowiednich dokumentów. Zostaną one na miejscu, w naszym biurze skserowane i zwrócone. Przy zawarciu umowy właściciele nieruchomości bezwzględnie muszą przedstawić dowody osobiste (ewentualnie paszport). Dodatkowo można przedstawić inne posiadane dokumenty związane z prawami do nieruchomości oraz posiadane zdjęcia (np. z etapów budowy). U POŚREDNIKA można również pozostawić klucze. W trakcie zapoznawania się z przedstawianymi materiałami POŚREDNIK może wskazać dokumenty, których jeszcze brakuje i które należy uzupełnić w celu osiągnięcia prawnej możliwości zawarcia transakcji. Przy tym przypominamy, że POŚREDNIK w ramach wykonywania swych czynności pomoże Państwu w ich zgromadzeniu.

Pytania można kierować na adres:
adres e-mail: hak@haknieruchomosci.pl

Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Przejdź do góry strony

Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Prezentowane na naszej stronie informacje
nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.